Kui meie paigaldame, kas säilib autol garantii?

Kui paigaldate lisaseadmed Mugav Autos, säilib autole tehasegarantii!

Teil on täielik õigus ja võimalus valida oma autole lisateenuste pakkuja. Euroopa Liidus on see reguleeritud seadustega. Mitte ükski tootja ei saa keelata teil osta lisateenuseid ka mujalt kui auto esindusest. Te ei pea seejuures tundma hirmu, et garantii tühistatakse! Võite ise valida, kus autot pesta, kus tankida, kus remonti teha või kus audiosüsteemi paigaldada. Näiteks, ei ole rohkem kui 25 aasta jooksul olnud meil ühtegi juhtumit, kus pärast meie töökojas osutatud teenuseid oleks garantii tühistatud.

Ametlikud esindajad ei keela osta teenuseid teistes firmades ning seega garantiid ei tühistata. Samas, ei ole võimalik kõrvaldada garantiikorras selline rike, mis on seotud lisateenusega.

Garantii tühistamise kohta leviv informatsioon ei vasta tõele, ei vasta ka garantiitingimustele ega Euroopa Liidu seadustele. Sellist infot võidakse anda teile kahel juhul:

  1. Konsultant ei ole garantiitingimuste ja seadusandluse küsimustes kompetentne.
  2. Konsultant kasutab hirmutamistaktikat, sundides teid sel moel ostma teenust just enda firmast.

Teavitage meid kindlasti sellistest juhtumitest ja saatke selle konsultandi kontaktid, kes teile sellist infot edastas. 100% juhtudel lahendame selle küsimuse sõbralikult! Kui volitatud esindajaga tekib vaidlus, võite talle näidata seda artiklit koos allpool toodud viidetega kehtivatele reeglitele.

Mugav Auto annab enda juures paigaldatud lisaseadmetele ametliku garantiid. Ravolar vastutab ka tehtud tööde eest ja garanteerib, et need on tehtud vigadeta. Sellistel juttudel on garantiikohustused auto müüja ja lisateenuste osutaja vahel jagatud, autotootja vastutab  ikka auto eest ning meie paigaldatud seadmete ja oma töö eest.

Millega tegelikult riskitakse, kui tellitakse teenus mitteametlikult auto esindajalt?

Kui  lisatööde tegemise tagajärjel ilmneb autol mõni rike, siis ametlik auto esindus keeldub garantiiremondist ainult juhul, kui see rikke on seotud lisatöödega. Näiteks, kui te lasete paigaldada lisavalvesüsteemi, mis läks rikki ja ei lase mootorit käivitada, siis auto esindus ei saa pakkuda teile tasuta mootori garantiiremonti ja te peate selleks pöörduma teile valvesüsteemi paigaldanud firmasse.

Eriti tasub märkida, et tootjatehas ei anna garantiid lisaseadmetele ega töödele (sellised kui Webasto,  haakekonks,  lisaheliisolatsioon, klaaside toonimine jne), mida Eestis tellitakse auto ostmisel eraldi – isegi kui need tellitakse auto esindusest. Kõikide lisatööde eest vastutab just paigaldaja, olgu see siis auto esindus või lisaseadmete tootja, näiteks Webasto.

Pöörake erilist tähelepanu sellele, et paigaldusvea korral ei kehti  tehasegarantii vigastatud süsteemide kohta isegi siis, kui töö tehakse ametlikus auto esinduses!

Kuidas valida, kellelt osta lisaseadmeid või -teenuseid?

Tähtis on mõista, et meie firma spetsialiseerub just lisasvarutuse paigaldusele – see on  meie põhitöö. Meie teenindame umbes 2000 autot aastas. Meie meistrid on välja õppinud paigaldama spetsiaalseid seadmeid, sealhulgas uutele autodele, ja on ainult sellega tegelenud palju aastaid. Enamikul juhtudel on meie kompetentsus palju suurem kui tavalise teeninduse meistril, kuna  tal pole nii suurt lisasüsteemide paigaldamise kogemust. Veel tahaksin rõhutada, et ametlikud esindused tellivad sageli lisatööd, näiteks klaaside toonimist,  teistelt meistritelt, kuna neil pole vastavaid spetsialiste. Kahjuks ei tea sel juhul klient, kes need tööd tegi, millise materjaliga ja kes annab sellele garantiid. Et olla teenuse kvaliteedis kindel, pöörduge alati oma ala spetsialistide poole, kust võite saada  kõige professionaalsema konsultatsiooni ja teenuse!

Seadus
Teadaolevalt on Euroopa Komisjon mootorsõidukite müüki ja remonti ning nende varuosade turustamist põhjalikult reguleerinud ning on andnud selgitusi konkurentsieeskirjade kohaldamise kohta mootorsõidukisektoris. Sooviksin välja tuua eelkõige alljärgnevad selgitused:

  • Euroopa Komisjoni teatis „Täiendavad suunised vertikaalsete piirangute kohta mootorsõidukite müüki ja remonti ning nende varuosade turustamist käsitlevates kokkulepetes“ ( 2010/C 138/05) peatükk „Garantiide väärkasutus“ punkt 69  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010XC0528(01):ET:PDF sätestab, et kvalitatiivsed valikulise turustamise kokkulepped võivad kuuluda aluslepingu artikli 101 lõike 1 reguleerimisalasse ka juhul, kui tarnija ja tema volitatud võrgustiku liikmed reserveerivad otseselt või kaudselt teatavate sõidukikategooriate remonditööd oma volitatud võrgustike liikmetele. See võib juhtuda näiteks juhul, kui tootja õigusliku või pikendatud garantii andmise tingimuseks ostja ees seatakse asjaolu, et lõppkasutaja laseb garantiiga hõlmamata remondi- ja hooldustööd teostada ainult volitatud remonditöökodades. Sama kehtib garantiitingimuste kohta, millega sätestatakse tootja kaubamärgiga varuosade kasutamine garantiitingimustega hõlmamata varuosade suhtes. Samuti on kaheldav see, et valikulise turustamise kokkulepped, mis sisaldavad sellist praktikat, võiks tarbijale kasuks tulla, nii et asjakohaste kokkulepete suhtes saaks kohaldada aluslepingu artikli 101 lõikes 3 esitatud erandit. Kui tarnija ei järgi õigustatult garantiinõuet seetõttu, et nõude põhjustanud olukord on põhjuslikult seotud remonditöökoja suutmatusega teostada teatavaid remondi- ja hooldustöid nõuetekohasel viisil või kehva kvaliteediga varuosade kasutamisega, ei mõjuta see siiski mingil viisil tarnija volitatud remondikokkulepete vastavust konkurentsieeskirjadele.
  • Lisaks on  Euroopa Komisjon selgitanud dokumendis „Korduma kippuvad küsimused Euroopa Liidu konkurentsieeskirjade kohaldamise kohta mootorsõidukisektoris“ http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/mv_faq_et.pdf  eelnimetatud punkti. Täiendavates suunistes on sätestatud üldpõhimõte, et ELi konkurentsieeskirjade kohaselt tehakse kvalitatiivse valikulise turustamise kokkulepetele erand üksnes juhul, kui sõidukitootja ei sea garantii andmise  tingimuseks asjaolu, et lõppkasutaja laseb garantiiga hõlmamata remondi- ja hooldustööd teostada ainult volitatud remonditöökodades. Samuti ei tohi garantiitingimustes nõuda, et garantiitingimustega hõlmamata osade asendamiseks kasutataks tootja kaubamärgiga varuosasid. Kui sõidukitootja ning volitatud müüja või remonditöökoja kokkulepe hõlmab kumbagi sellistest piirangutest (edaspidi „teenuste pakkumise piirang” ja varuosade piirang”), siis on tõenäoline, et sellega rikutakse ELi konkurentsieeskirju. Seda üldpõhimõtet põhjendatakse asjaoluga, et kirjeldatud tegevus võib takistada sõltumatute remonditöökodade turule pääsu ning alternatiivsete varuosade tootmis- ja turustamiskanalite toimimist ning kokkuvõttes mõjutada hinda, mida tarbija maksab remondi- ja hooldusteenuste eest.
Kas see artikkel oli kasulik?
Ei meeldi 0
Scroll to Top

Meil on hea meel Teid näha meie veebilehel ning oleksime õnnelikud muuta Teie elu autoroolis veel mugavamaks!
Liituge Mugav Auto tuhandete klientidega ja saage oma e-postkasti praktilised näpunäited ja ideed, et parandada mugavust oma autos, samuti uudiseid ja teavet kampaaniate kohta, mida me korraldame meie püsiklientidele!