Päevasõidutulede kasutamine ja paigaldus – seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/13312367

Kood 207. Päevatule laternad

Nõuded: 

1) M ja N kategooria sõidukile võib E-reegli nr 48 kohaselt paigaldada kaks E-reegli nr 87 kohast päevatule laternat. Päevatule laterna valgusava ülaserv ei tohi asetseda kõrgemal kui 1500 mm ja alaserv madalamal kui 250 mm maapinnast. Laterna valgusava välisserv ei tohi olla kere välisgabariidist kaugemal kui 400 mm ja laternate valgusavade siseservade vahe ei tohi olla väiksem kui 600 mm (400 mm sõidukite korral, mille laius ei ületa 1300 mm). Haagisele on päevasõidutulede asetamine keelatud;[RTL 2009, 1, 5 – jõust. 10.01.2009]

2) päevatule laternad võivad olla ühitatud teiste tulede laternatega;

3) ühe päevatule valgustugevus peab olema vähemalt 400 cd ja ei tohi ületada 1200 cd. Valgusava pinna suurus peab olema vähemalt 25 cm2 ja ei tohi ületada 200 cm2;[RTL 2007, 96, 1605 – jõust. 21.12.2007]

4) [Kehtetu – RTL 2007, 37, 636 – jõust. 7.05.2007]

5) lubatud on kasutada E-sertifitseeritud päevatule laternaid ja sellele peab olema kantud tähis RL. Päevatule värvus peab olema valge või valikkollane;[RTL 2009, 1, 5 – jõust. 10.01.2009]

6) päevatuled peavad automaatselt välja lülituma, kui lülitatakse sisse lähi- või kaugtuled.[RTL 2009, 1, 5 – jõust. 10.01.2009]

Kontrollimine: 

1) TÜ – vaatluse ja luksmeetriga vastavalt direktiivile 96/96/EÜ (paranduste direktiivid 1999/52/EÜ, 2001/9/EÜ ja 2001/11/EÜ) (valgustugevuse suurus arvutatakse luksmeetri näidu järgi); 

2) TK ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 87/00 metoodikale ja paigaldus vastavalt E-reegli nr 48/03 metoodikale.[RTL 2009, 1, 5 – jõust. 10.01.2009] Kood 208. Töötule laternad 

Nõuded: 

1) töötule laternate paigutus peab võimaldama piisavalt valgustada töökohta, kuid ei tohi pimestamisega tekitada liiklusohtlikku olukorda; 

2) töötule laternad võivad olla teisaldatavad; 

3) töötule, v.a alarmsõidukil kasutatavad, valgus peab olema hajutatud hajutava mustriga laterna klaasi või sarnast funktsiooni täitva tehnoloogia abil. Temal ei tohi olla auto valgustusseadmetena kasutatavate laternate tähistust. Töötule värvus peab olema valge või valikkollane;[RTL 2010, 24, 423 – jõust. 14.05.2010]

4) töötule lülitamine peab toimuma eraldi lülitiga ja sõiduki armatuurlaual peab olema nende märgulamp.

Kas see artikkel oli kasulik?
Ei meeldi 0
Scroll to Top

Meil on hea meel Teid näha meie veebilehel ning oleksime õnnelikud muuta Teie elu autoroolis veel mugavamaks!
Liituge Mugav Auto tuhandete klientidega ja saage oma e-postkasti praktilised näpunäited ja ideed, et parandada mugavust oma autos, samuti uudiseid ja teavet kampaaniate kohta, mida me korraldame meie püsiklientidele!